Consello Escolar

DIRECTOR:   Javier Comesaña Pereira.

SECRETARIO:    Francisco Lorenzo Romero.

XEFE DE ESTUDOS: Iván Novo Bello

REPRESNT. PROFESORES:   José Manuel Romero Miguéns, Isabel Gude García, Pelayo Redondo Lisarrague.

REPRESNT. PAIS-NAIS:   Guadalupe González Campos, Mª Victoria Herrera Taboada.

REPRESNT. ALUMNOS/AS:  Belén Troitiño Dono, Damián Gómez Sánchez.

REPRESNT. CONCELLO:   Ismael Pena Villamor.