Consello Escolar

DIRECTOR:   Javier Comesaña Pereira.

SECRETARIO:    Francisco Lorenzo Romero.

XEFE DE ESTUDOS: Iván Novo Bello

REPR. PROFESORES:   José Manuel Romero Miguéns, Isabel Gude García, Pelayo Redondo Lisarrague.

REPR. PAIS-NAIS:   Guadalupe González Campos.

REPR. ALUMNOS/AS:  Belén Troitiño Dono.

REPR. CONCELLO:   Ismael Pena Villamor.

REPR. P. A. S: Héctor Vázquez Rey.